Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Humaris registreert de gegevens van alle medewerkers van de werkgever. Dit heeft diverse redenen.

·         Bij het ziekmelden door een leidinggevende staan alle gegevens al klaar in VerzuimSignaal, waardoor het ziekmelden in het systeem gebruikersvriendelijk en laagdrempelig is voor de leidinggevende.

·         Door het opvoeren van alle medewerkers kunnen er verzuimcijfers uitgedraaid worden uit VerzuimSignaal door de daartoe gerechtigde gebruikers.

·         Indien een medewerker zich aanmeldt bij De Arbodienst voor een preventief consult (zonder tussenkomst van de werkgever), is het van belang dat wij kunnen vaststellen dat deze medewerker inderdaad uw medewerker is en dat wij beschikken over de juiste gegevens uit uw administratie voor de juiste uitvoering van het consult (functie, BSN, contracturen etc.). Door middel van een speciale zoekfunctionaliteit die naar een combinatie van gegevens vraagt, kan een adviseur van De Arbodienst op het moment van een preventief consult deze medewerker vinden en na het aanmaken van een preventief dossier de werknemer gegevens inzien. 

Wij maken ook graag kennis met u! U kunt op diverse manieren contact met ons krijgen. We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar via 088-0313214 of per mail via info@humaris.nl. 
 

Er bestaat ook veel verwarring over dit onderwerp in relatie tot de aankomende Europese privacywetgeving, in Nederland bekend als de AVG en in Europa als GDPR. Wij willen graag verduidelijken dat alle informatie op deze website op dit moment voortkomt uit een strakkere interpretatie van de huidige Wbp door de Autoriteit Persoonsgegevens. De AVG staat hier los van. Wel kan het zo zijn dat de nieuwe wetgeving in de toekomst leidt tot ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp. Wij passen onze informatie op onze website dan daarop aan.

Omdat Humaris u helpt met het inrichten van uw HR-systeem voor uitwisseling van informatie met externe systemen, heeft Humaris een wettelijke grondslag om alle persoonsgegevens te mogen verwerken. Uiteraard is er een strikte scheiding tussen de toegang tot gegevens door Humaris en de overige labels van de paraDIGMA groep. 

De AP zegt hierover: "Om werkzaamheden uit te kunnen voeren voor uw re-integratie, heeft de arbodienst of bedrijfsarts gegevens van u nodig. Deze mag daarbij gebruikmaken van uw BSN. Uw werkgever is verplicht om op tijd alle noodzakelijke informatie aan de arbodienst of bedrijfsarts door te geven, waaronder dus uw BSN." Met behulp van Humaris zorgen wij dat De Arbodienst, maar ook bijvoorbeeld het UWV, pas beschikking krijgen over het BSN als dit daadwerkelijk noodzakelijk is.